top of page

Όροι και προϋποθέσεις

Η www.memifox.gr που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως ιστοσελίδα της Εταιρίας:

Κοινωνία Κληρονόμων Γ. Τζάννε

Δραστηριότητα: Εκτυπώσεις, Γραφικές τέχνες

Διεύθυνση Έδρας: Κανάρη 39, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100

ΑΦΜ: 997244054 Δ.Ο.Υ.: Καλαμάτας

E-mail επικοινωνίας: memifoxprint@gmail.com

Τηλ Παραγγελιών: 6987102133-2721082240

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία και τους συνεργάτες μας, σας παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρίας, και σύμφωνα με τους διαχειριστικούς κανόνες ή πολιτικές που δημοσιεύονται από το memifox.gr σε αυτήν την διεύθυνση. Οι Όροι των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της εταιρίας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες που έγιναν ανάμεσα στα δύο μέλη και αφορούσαν το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι δυνατόν να περιέχουν τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις, αναντιστοιχίες κ.ο.κ. για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Ολοκληρώνοντας την διαδικασία εγγραφής ή χρησιμοποιώντας το memifox.gr ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το memifox.gr αρκεί να τηρείτε τους Όρους των Υπηρεσιών.

Ειδοποιήσεις:

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας memifox.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επικοινωνίες πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του memifox.gr από άτομα κάτω των 18 ή από άτομα, που στερούνται δίκαιο πρακτικής ικανότητας. Το memifox.gr μπορεί να σας στείλει ειδοποίηση μέσω email, κάνοντας μια δημοσίευση μέσα από την ιστοσελίδα του, ή με οποιοδήποτε άλλο λογικό τρόπο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το memifox.gr γραπτώς μέσω email ή όπως αλλιώς προβλέπεται ρητώς από το memifox.gr. H εταιρία μπορεί να μεταδίδει, διανέμει ή απεικονίζει ανακοινώσεις ή μηνύματα μέσω των Υπηρεσιών του. Αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή άλλων θεμάτων που έχουν σημασία, το memifox.gr έχει την δυνατότητα να τις αλλάζει όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο. Χρησιμοποιώντας το memifox.gr συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ.

Συμπεριφορά χρήστη:

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, να παρακολουθεί ή να επιθεωρεί τη συμπεριφορά σας στο Site του memifox.gr.

Περιορισμός Ευθύνης:

Η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Το memifox.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του memifox.gr. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Cookies:

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων:

Το memifox.gr σέβεται την προσωπική προστασία οποιουδήποτε επισκέπτεται και εγγράφεται ως μέλος. Οποιαδήποτε πληροφορία συλλέγεται αναφορικά με εσάς, χρησιμοποιείται πρώτα για την εκπλήρωση της οποιασδήποτε υπηρεσίας έχετε ζητήσει και δεύτερον για την βελτίωση της εξυπηρέτησής σας. Αυτό πραγματοποιείται από εμάς κάνοντας αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε κανέναν εκτός της εταιρίας και τους συνεργάτες μας.

Ασφάλεια:

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του μυστικού σας κωδικού και λογαριασμού και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που λαμβαίνει χώρα στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να αλλάξετε το μυστικό κωδικό σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά το λογαριασμό σας, ανά πάσα στιγμή πηγαίνοντας στο ( Ο λογαριασμός μου ) αφού έχετε συνδεθεί βέβαια. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν καινούριο λογαριασμό. Συμφωνείτε να ενημερώνετε την εταιρία αμέσως εάν γίνει οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας χωρίς εξουσιοδότηση ή κάθε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Πρέπει να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας, όπως απώλεια, κλοπή, ή εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση ενός λογαριασμού χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης. Μέχρι η εταιρία να ενημερωθεί για κάποια παραβίαση ασφάλειας, εξακολουθείτε να ευθύνεστε για τυχόν παράνομη χρήση των Υπηρεσιών του memifox.gr μέσω του λογαριασμού σας. Σε αντάλλαγμα για τη χρήση των Υπηρεσιών του memifox.gr συμφωνείτε ότι: 1) παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες ισχύουν, είναι πλήρεις και ακριβείς όσον αφορά το άτομό σας και την επιχείρησή σας, όταν ζητηθεί από την Υπηρεσία και 2) διατηρείτε και ενημερώνετε τις πληροφορίες αυτές όπως απαιτείται για να διατηρούνται σε ισχύ, πλήρεις και ακριβείς. Εάν οποιαδήποτε πληροφορία που έχει παραχωρηθεί από εσάς κατά την αρχική σας καταχώρηση ή μέσω του «Λογαριασμού μου» είναι ανακριβής, το η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τον λογαριασμό σας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του memifox.gr.

Τιμολόγηση προϊόντων:

Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας είναι σε Ευρώ (€), δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορεί να αναπροσαρμοστούν χωρίς προειδοποίηση.

Ακύρωση παραγγελίας: Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων σας και τη πραγματοποίηση της πληρωμής. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη σελίδα ή να αφαιρέσετε τα προϊόντα από το καλάθι.

Ασφαλής πληρωμή:

Το memifox.gr έχει στη διάθεσή σας τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής: μέσω κατάθεσης σε τράπεζα. H παράδοση, εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, πραγματοποιείται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης της παραγγελίας. Η παράδοση των εμπορευμάτων στο αρμόδιο πρακτορείο μεταφορών θεωρείται παράδοση στον αγοραστή.

Πολιτική παράδοσης:

H παράδοση, εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, πραγματοποιείται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης της παραγγελίας. Η διανομή πραγματοποιείτε από πρακτορείο μεταφοράς την οποία επιλέγει και πληρώνει ο πελάτης. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μεταφορά των προϊόντων. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, με κίνδυνο, ευθύνη και με έξοδα του πελάτη. Η παράδοση των εμπορευμάτων στο αρμόδιο πρακτορείο μεταφορών ή Ελληνικα ταχυδρομεία θεωρείται παράδοση στον αγοραστή. Η κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι να εξοφληθεί η αξία τους παραμένει στον πωλητή. Η παράδοση της παραγγελίας σας ενδέχεται να καθυστερήσει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε έχει εξαντληθεί, υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Πολιτική επιστροφών:

Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές εάν δεν ευθύνεται η εταιρία. Για τυχόν διαφορές, φθορές ή ελαττωματικά προϊόντα κατά τη παραλαβή εμπορευμάτων από το πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να μας ενημερώσει εντός 7 ημερολογιακών ημερών. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εκτός από τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής. Μόλις παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα, σας στέλνουμε εκ νέου την παραγγελία σας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Συμφωνείτε να μην προβείτε σε χοντρική μεταπώληση ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση των προϊόντων χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αυτοματοποιημένα συστήματα ή άλλα αυτόματα εργαλεία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για να κάνετε κατάχρηση της Υπηρεσίας του memifox.gr με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση τους συνιστά κατάχρηση και καθορίζεται από την εταιρία κατά την απόλυτη κρίση της. Το memifox.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό σας όποτε το κρίνει απαραίτητο. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των φωτογραφιών και των αρχείων που σας παρέχει το memifox.gr ανήκουν στην εταιρεία και η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη μεταπώληση προϊόντων από το πελάτη, τα οποία οφείλει να προμηθεύεται από τη εταιρεία. Σε περίπτωση που η εταιρεία αντιληφθεί το αντίθετο, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίον του πελάτη.

Επισημαίνουμε πως τα πνευματικά δικαιώματα από τα γραφικά σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των προϊόντων που πωλούνται μέσω του memifox.gr, ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία, ενώ οι αντίστοιχες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, χρησιμοποιούνται με δική σας ευθύνη και επισημαίνουμε πως τα πνευματικά δικαιώματα τους ενδέχεται να μην μας ανήκουν, καθώς εμείς παρέχουμε υπηρεσίες εκτύπωσης τους κατ εντολή σας. Ο πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των φωτογραφιών που αποστέλλει στην εταιρεία προς επεξεργασία. Σε περίπτωση που πέφτει στην αντίληψη μας ότι ο πελάτης δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που μας στέλνει προς επεξεργασία, η εταιρία έχει το δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης της παραγγελίας.

bottom of page